13

Bermain adalah pekerjaan yang penting

Bermain tidak hanya menyeronokkan - ia penting bagi anak anda. Bahkan, bermain dengan bebas adalah lebih baik daripada apa pun yang mereka boleh lakukan.

Bermain sangat penting Selain menyeronokkankan, ia kerja penting bagi seorang kanak-kanak Hal ini mungkin kedengaran seperti berlebihan, tapi sebenarnya melalui bermainlah kanak-kanak lebih mengenal diri dan dunia di sekeliling mereka Yang paling baik adalah ketika anak anda dapat bermain dengan bebas Sebagai ibubapa, anda kadang-kadang mungkin merasa anda perlu membawa anak anda ke lebih banyak kegiatan, mengatur lebih banyak hal untuk dilakukan, dan memberikan bimbingan di sana-sini Tapi sebenarnya ia adalah sebaliknya Bermain dengan bebas, adalah lebih baik Berikut adalah beberapa manfaat bermain: • Bermain membolehkan anak anda mengambil peranan dan menjadi pemimpin Mereka akhirnya boleh membuat keputusan • Bermain mengajar anak-anak tentang konteks, sebab dan akibat Mereka boleh mengeksplorasi dan bertemu sejumlah besar hal-hal seperti bagaimana segala sesuatu bekerja, hubungan, nilai-nilai, kebiasaan dan etika • Bermain membangun rasa percaya diri • Bermain mengembangkan kemahiran sosial • Bermain membantu anak-anak mengekspresikan dan memahami perasaan mereka seperti gembira, marah dan takut, dan memahami bagaimana perasaan mereka mempengaruhi orang lain • Bermain membantu perkembangan bahasa • Bermain merangsang kreativiti dan imaginasi • Bermain membantu mengembangkan kemahiran motor asas dan lanjutan Pentingnya bermain bebas tidak boleh ditekankan dengan lebih lagi Ini adalah pekerjaan yang paling penting di dunia - dan yang paling menyeronokkan

Pengarang

Libero
Berlaku kesilapan, sila cuba lagi nanti.
Muat naik…